IZOMERIE

Grila 1029 Izomerii au aceeasi formula moleculara, insa au o structura diferita. Ex. Aminoacizii si nitroderivatii: CH3-CH2(NH2)-COOH / CH3-CH2-CH2-NO2  => C3H7NO2 Aminoacizii si nitroderivatii sunt clase de compusi diferite => au proprietati diferite. Grila 1030 Izomerii de constitutie sunt izomeri in care atomii au conectivitati diferite(difera prin succesiunea atomilor in molecula). Grila 1031 Grila 1032 …